E-learning

In een serie korte, uitdagende games reis je door verschillende facetten van onderzoeksjournalistiek. Elk vak geeft je een stevige inhoudelijke basis en neemt je via spelelementen mee door het vakgebied. De e-learning biedt je waardevolle inzichten in jouw ontwikkeling en positionering als (onderzoeks)journalist en geeft je óók een inkijkje in de keuzes en beweegredenen van andere journalisten.

Je speelt de games individueel, in jouw eigen (werk)omgeving én je vindt online connectie met medespelers. Tot slot biedt elk vak je praktische handvatten, (lees)tips en bronverwijzingen, om jouw kennis verder te verdiepen en verbreden.

De e-learning start op vaste momenten per jaar. Het eerstvolgende startmoment is: 1 november 2022. Je kan dan met 1 of meer vakken van jouw keuze starten en ontvangt dan op 1 november de benodigde toegangscodes en spelinformatie. Bij ieder met goed resultaat afgerond vak ontvang je een certificaat van Open Eyes. Je kan de volledige elearning volgen of een selectie van vakken naar keuze. Alle combinaties zijn mogelijk.

De e-learning wordt in 2022/2023 verder uitgebreid met nieuwe vakken en specialisaties, houdt hiervoor onze website in de gaten!

Vak 1

Wat is nieuws

Onderzoeksjournalistiek bestaat uit keuzes maken tijdens alle onderdelen van het journalistieke proces, van research tot het uiteindelijke verhaal. Het helder kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken en het bondig kunnen samenvatten van het nieuws. In dit vak leer je, binnen de dynamiek van een gamified e-learning, om scherpe nieuwskeuzes te maken. Want hoe bepaal je de nieuwswaardigheid van een onderwerp?

79.00

Vak 2

Wat is onderzoeks- journalistiek

Zonder de onderzoeksjournalist zou het nieuws niet aan het licht zijn gekomen. Maar wat kenmerkt onderzoeksjournalistiek, wat is het verschil tussen onderzoeksjournalistiek en eerstelijnsjournalistiek en welke vormen van onderzoeksjournalistieke zijn er? Welke rol heeft de onderzoeksjournalist in het tot stand komen van een onderzoeksjournalistieke publicatie en welke rol zie je daarin voor jou weggelegd?

79.00

Vak 3

Onderwerpkeuze en nieuwsrelevantie

Het vinden van een goed onderwerp om in te duiken, is zelfs voor ervaren onderzoeksjournalisten knap lastig. Alle interessante dingen lijken al eens opgeschreven. En wat nog niet is onthuld, is blijkbaar te goed verborgen. In dit vak ontdek je via praktijkvoorbeelden meer over de zoektocht naar relevante onderwerpen.

79.00

Vak 4

Bronnen & Online research

Hoe vind je bronnen, is een bron betrouwbaar en bruikbaar, welke rol heeft de bron binnen het onderwerp? Wanneer heb je voldoende bronnen die elkaar aanvullen of juist weerleggen en hoe verhouden deze bronnen zich in een paper- en people trail? Allemaal vragen die je jezelf, als onderzoeksjournalist, continu en zelfkritisch hoort te stellen.

79.00

Vak 5

Journalistiek ethisch kompas

Wat doe je als journalist wanneer niet zo zwart/wit gesteld kan worden wat de juiste, geoorloofde aanpak is? Welke keuzes maak je dan? Deze module neemt je mee in de afwegingen, als basis voor het vormen én verder aanscherpen van jouw eigen journalistiek ethische kompas.

79.00

VERWACHT NAJAAR 2022

Module Kinderrechten