Literatuur

Te raadplegen voor het opleidings- en cursusaanbod van Open Eyes Institute

  • Berg, K., Van den Berg, K., & Gerrits, B. (2011). Bedenk eens wat nieuws / druk 1. Haystack
  • Beckett, C. (2017, 11 maart). Why fakenews can be great for journalism. https://charliebeckett.medium.com. Geraadpleegd op 11 juli 2022, van https://charliebeckett.medium.com/why-fake-news-can-be-great-for-journalism-20ba2f309927
  • Clerix, K. (2015, 27 augustus). De heropstanding van de vierde macht. https://www.mo.be. Geraadpleegd op 11 juli 2022, van https://www.mo.be/analyse/de-heropstanding-van-de-vierde-macht
  • Galtung, J., & Holmboe Ruge, M. (1965). The structure of foreign news. Journal of Peace Research, Vol. 2(Nr. 1), 64–91. https://doi.org/10.1177/002234336500200104
  • Harcup, T., & O’Neill, D. (2016). What is news? Journalism Studies, 2017(12), 1470–1485. https://www.tandfonline.com/loi/rjos204
  • Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). The Elements of Journalism, Revised and Updated 4th Edition. Crown
  • Sengers, L. (2021). Het verborgen scenario – Een handboek voor onderzoeksjournalisten (M. L. Hunter, Red.; Vijfde, herziene en geactualiseerde editie, voorjaar 2021 ed.) [E-book]. Story-Based Inquiry Associates. https://www.storybasedinquiry.com/